Reglement veiling - Website 100 jaar vv Nieuw Buinen

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Veiling
 
100 jaar vv Nieuw-Buinen

Reglement jubileumveiling vv Nieuw-Buinen zaterdag 14 oktober 2017

Om de veiling en de afhandeling van de overdracht op een soepele en correcte manier te
laten verlopen is er een aantal regels voor zowel de aanbieder, de bieder als de uiteindelijke
koper van de kavels opgesteld, welke hieronder in het veilingreglement te raadplegen zijn.


1. Er kan online geboden worden tot vrijdag 13 oktober 2017 19.38 uur.
2. Alle veilingitems zullen tijdens de veilingavond op zaterdag 14 oktober 2017 de revue passeren.
3. De sluiting van de veilingitems vindt plaats op zaterdag 14 oktober 2018 vanaf 21.45 uur in de kantine.
4. De organisatiecommissie behoudt zich het recht voor veilingitems te weigeren of, in overleg met de aanbieder, te wijzigen tenminste
    tot uiterlijk 24 uur voor het houden van de veiling.
5. De veilingitems wordt toegewezen aan de hoogste bieder. Er worden geen extra veilingkosten in rekening gebracht.
6. De veilingmeester noemt per aangeboden dienst het kavelnummer met omschrijving van de dienst en noemt het ingezet bedrag.
7. De veilingmeester bepaalt bij iedere bieding de hoogte van ophoging/ verlaging. Dit dient hij vooraf te communiceren.
8. Na aankoop van de dienst:
    -Vult de koper het bewijs van aankoop in.
    -Betalen kan door middel van een overboeking.
9. Na afloop van de veiling ontvangt iedere koper een bewijs van aankoop van het betreffende veilingitem.
10. De koper neemt zelf contact op met de aanbieder over de datum waarop de dienst kan worden uitgevoerd. De koper moet dan op
      verzoek het in artikel 9 genoemde bewijs kunnen tonen.
     Indien de dienst anders dan door toedoen van de aanbieder niet binnen een jaar na datum van de veiling is uitgevoerd, komt het recht
     op nakoming van de dienst te vervallen, tenzij aanbieder en koper anders zijn
 overeengekomen  
11. Aanbieder en koper dienen in onderling overleg te komen tot afspraken over de datum en wijze van uitvoering van de gekochte dienst.
     De jubileumcommissie vv Nieuw Buinen speelt hierin geen rol.
12. De jubileumcommissie vv Nieuw-Buinen is op geen enkele manier aansprakelijk voor:
     -De wijze van uitvoering van de gekochte diens(en) en/of goederen.
     -Schade of letsel ontstaan tijdens de uitvoering in de voorbereiding, of gedurende het traject van en naar de uitvoering, voor de
      aanbieder en de door hem/haar ingeschakelde derden, of 
voor koper en aan koper gelieerde derden.
13. Mochten er situaties tijdens de veiling ontstaan waarin dit veilingreglement niet voorziet, dan beslist de veilingmeester(s)
      en/of organisatiecommissie.

 
 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu